Trivselregler

 • Se till att ytterdörren är stängd och låst när du lämnar Get Prepareds lokaler. Vid problem eller akuta situationer ring till jourtelefonen på: 076 - 34 88 231.
 • Varje medlem ska registrera sin tagg i läsaren vid gymmets entrédörr. Det är absolut förbjudet att släppa in obehöriga personer i Get Prepareds lokaler. Sker detta stängs medlemmen av från anläggningen.
 • Som medlem och gäst förutsätts du uppträda på ett sätt som inte stör andra medlemmar eller personal.
 • I lokalen används hela och rena träningskläder och skor avsedda för inomhusbruk.
 • Utrustning och redskap skall efter användning torkas av och hängas tillbaka på avsedd plats.
 • Get Prepared har nolltolerans mot droger. Detta gäller såväl dopningspreparat som andra droger (narkotika, alkohol och dylikt).
 • Inga husdjur får vistas i Get Prepareds lokaler.
 • Barn och ungdomar under 15 år är av säkerhetsskäl ej tillåtna att vistas i Get Prepareds gym.
 • Get Prepared ansvarar inte för förluster som sker i anläggningen. Vid stöld/skadegörelse görs som regel polisanmälan, och allt bevakningsmaterial lämnas till polisen.
 • Get Prepared ansvarar inte för personskador som drabbar medlem eller annan i anslutning till träningslokalen, ej heller i samband med personlig träning. Get Prepared rekommenderar sina medlemmar och övriga besökare att ha egna olycksfalls- och hemförsäkringar.
 • Get Prepareds lokaler är kameraövervakade.